PETRI GEKON (STENODACTYLUS PETRII)

Poreklo : Obalski deo Južnog Madagaskara.

Stanište : Suvlji priobalni deo.

Dostupnost : Relativno ih je lako naći, kod nas se retko gaje, a cena za bebu je oko 20 eur. Nisu na CITES-u pa nije potrebna nikakva prateća dokumentacija.

Veličina I izgled : Kao bebe imaju telo oko 3.5 cm, a odrasli imaju 12-13cm sa repom.

Ponašanje : Nemiran gekon, veoma plašljiv dok je mlad, ali se vremenom može navići na povremeno vađenje u ruke. Ako bi da držite zajedno više gekona, morate da imate na umu da mužjaci ne smeju da se drže zajedno jer će neki od njih da strada, ženke dolaze u obzir ali samo slične veličine. Kada ih spojite zajedno, obavezno pratite da li se slažui da li obe jedu normalno, jer se često može desiti da neka bude dominantnija pa da drugoj ne da da jede. Naravno da se mogu držatii u parovima a i u “haremu” jedan mužjak I više ženki, ali se tada spremite na jaja, koja će te nalaziti.

Terarijum : Minimalne dimenzije za jednog odraslog gekona je d30 x š30 x v20cm, manji se mogu smestiti u manje terarijume dok ih ne prerastu. Za par su minimalne dimenzije d50 x š30 x v25cm. Obavezno staviti neku vrstu skloništa u terarijum. Ako držite više gekona zajedno staviti I više skloništa. U tu svrhu možete korstiti razne plastične kutije, slagati kamenje ili grane I panjeve. Obavezno jedno od skloništa držati konstantno vlažno kako bi olakšali gekonu presvlačenje.

Podloga : Može se koristiti treset, mešavina treseta I peska ili papir. Za mlade gekone bih preporučio papir, jer se lako čisti I možete lako da kontrolišete kako gekon vrši nuždu I koliko jede. Kasnije ga možete prebaciti na neku drugu vrstu podloge. Ja bih vam preporučio mešavinu peska I kokosovog treseta radi prirodnijeg izgleda.

Temperatura : Trebalo bi napraviti temperaturni gradijent, tako što ćete zagrevati samo jedan deo terarijuma, bilo sijalicom, podnom folijom ili kabl grejačem. Tu bi temperature trebala da bude 30 – 35 stepeni a noću može da padne na sobnu temperature čak I nešto ispod 20 stepeni.

Osvetljenje : Pošto je ovo noćna vrsta gekona nikakvo dodatno osvetljenje nije potrebno. Dovoljna je dnevna svetlost prostorije u kojoj se drže.

Vlažnost vazduha : Potrebno je lagano orošavanje svakih 2-3 dana, jer piju kapljice sa zidova terarijuma.

Voda : Posudica sa vodom dovoljno mala da gekon ne može da se utopi. U tu svrhu se mogu ubaciti sitni kamenčići u posudu kako bi sprečilii davljenje insekata kojima ih hranite.

Ishrana : Izraziti su karnivori I hrane se samo živim insektima. Plen mora da bude dovoljno mali da ga gekon lako proguta. Jako su agresivni na hranu i od malena jedu I tenebrije I lateralize ili cvrčke.

Razmnožavanje, inkubacija I briga o mladuncima : Biće naknadno dodato kada ih budem razmnožavao.